שבר וחסד

ערב תשעה באב בנווה שכטר

הקרנת הסרט 'דער־נסתר' ושיחה עם הבמאי, נהר שבתאי

מוצאי שבת, 10 באוגוסט 2019, 20:30

רחוב שלוש 42 פינת רחוב אילת, תל־אביב–יפו    

03-5170358

neve-schechter.org.il

הדימוי לקוח מתוך הסרט 'דער־נסתר' I 2018 I  צילום: נהר שבתאי